A-vitamin

Brist på A-vitamin leder till blindhet och dåligt immunförsvar. Det är den näst vanligaste bristsjukdomen i världen och många barn i utvecklingsländer dör varje år av brist på A-vitamin. Vi i Sverige är dock inte drabbade då vi har tillgång till den mat som A-vitamin finns i.


A-vitamin

A-vitamin finns bland annat i morot och i andra färgglada grönsaker.

A-vitamin är nödvändigt för synen

A-vitamin är nödvändigt för immunförsvaret, slemhinneproduktionen och för ögats ljusreceptioner. A-vitamin påverkar också DNA-avläsningen så att hormonerna som kommer vet vad de ska ta vägen.

Var hittar vi A-vitamin?

A-vitamin kan man få från både djur- och växtriket. I animaliska livsmedel hittar vi A-vitamin i form av Retinol. Från växtriket förekommer A-vitamin i form av karotenoider som finns i bland annat morötter och andra kraftigt färgade grönsaker.

I Sverige får vi i oss ungefär 25 procent av vårt A-vitamin från växtriket och 75 procent från djuren. I bristmiljöer däremot, i andra delar av världen, är det ont om animaliska fetter och där kommer 80 procent av A-vitaminintaget från växtriket.

Vid brist på A-vitamin

Vid mild brist kan du uppleva nattblindhet. Alltså att du ser väldigt dåligt i mörker.

Vid allvarlig brist får man såriga slemhinnor, dålig läkning av sår och ett nedsatt hormonsvar. Det kan också leda till blindhet.

A-vitaminbrist drabbar 25 procent av alla barn som är i förskoleålder i utvecklingsländerna. De drabbas då av blindhet och brister i immunförsvaret som gör att de dör. En till tre miljoner barn dör varje år av brist på A-vitamin.