Vanligt vitamin kan skydda mot astmaattack

Ett billigt och lättillgängligt vitamintillskott kan tillsammans med vanlig medicinering halvera risken för allvarliga astmaattacker visar ny studie från Storbritannien.


En ny granskning av sju studier med sammanlagt 955 deltagare har undersökt effekten av D-vitamin vid astma.

Enligt resultaten ger D-vitamintillskott:

  • 30 procent minskning av antalet astmaattacker som kräver behandling med steroidläkemedel (från 0,43 attacker per person per år till 0,3)
  • 50 procent minskad risk att drabbas av minst en attack som kräver akut vård (från att drabba 6 procent av personer till 3 procent)

– Våra resultat bygger i stor utsträckning på data från vuxna med mild till måttlig astma. Barn och vuxna med svår astma var relativt underrepresenterade i statistiken, så våra resultat kan inte nödvändigtvis generaliseras till dessa patientgrupper vid denna tidpunkt. Ytterligare kliniska prövningar pågår internationellt och vi hoppas kunna ta med data från dem i en framtida analys för att avgöra om de lovande resultaten idag kan bekräftas i en ännu större och mer varierad patientgrupp, säger David Jolliffe, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Astma och D-vitamin

Astma påverkar 300 miljoner människor i världen och det uppskattas orsaka 400 000 dödsfall varje år. Dödsfall inträffar främst under en så kallad attack, när symptom plötsligt blir värre. Attacker i sin tur är ofta orsakade av luftvägsinfektioner.

D-vitamin tros kunna skydda mot astmaattacker genom att öka immunsystemets försvar mot virus som orsakar luftvägsinfektioner, och dämpa inflammation.