Vitaminet som faktiskt skyddar mot förkylning

En stor internationell studie ger starkaste bevis hittills på att tillskott av ett enda vitamin skyddar mot både förkylning och influensa.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 16 februari 2017


D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner som influensa och förkylning visar en stor internationell studie. Sammanlagt har data från 11 000 deltagare i 25 kliniska studier från 14 olika länder analyserats. Var för sig har studierna get motstridiga resultat, vissa har rapporterat att D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner medan andra inte visat någon effekt.

Huvudforskaren bakom studien förklarar hur detta är möjligt.

– Detta stora forskningssamarbete har lett till de första säkerställda bevisen för att D-vitamin verkligen skyddar mot luftvägsinfektioner. Vår analys samlade rådata från var och en av de 10 933 deltagarna och tillät oss att svara på den besvärliga frågan varför D-vitamin ”fungerade” i vissa studier men inte andra, säger Adrian Martineau, i ett pressmeddelande.

Dagligt tillskott halverar risken

Resultaten visar att den skyddande effekten av D-vitamin är starkast hos de med lägst D-vitaminnivå till att börja med. Dessutom bör D-vitamintillskott tas dagligen eller veckovis snarare än med stora tidsmellanrum för att ha bäst effekt.

D-vitamintillskott dagligen eller en gång i veckan halverade risken för luftvägsinfektion hos personer med lägst D-vitaminnivå och minskade risken med 10 procent bland de med högre D-vitaminnivå.

Hur D-vitamin kan skydda mot luftvägsinfektioner tror forskarna är möjligt genom att vitaminet ökar nivåer av de kroppsegna proteiner som arbetar mot mikroorganismer, framförallt i lungorna.

Studiens resultat stämmer överens med tendensen att förkylning och influensa är vanligare på vinterhalvåret när D-vitaminnivåer oftast är som lägst på grund av lite solexponering. Studien kan också förklara varför D-vitamin verkar skydda mot astma.

Nu vill forskare bakom studien rekommendera D-vitaminberikning av vissa livsmedel, till exempel i Storbritannien, där allvarlig vitaminbrist inte är ovanligt.