Vitaminet som faktiskt skyddar mot förkylning

En stor internationell studie ger starkaste bevis hittills på att tillskott av ett enda vitamin skyddar mot både förkylning och influensa.


D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner som influensa och förkylning visar en stor internationell studie. Sammanlagt har data från 11 000 deltagare i 25 kliniska studier från 14 olika länder analyserats. Var för sig har studierna get motstridiga resultat, vissa har rapporterat att D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner medan andra inte visat någon effekt.

Huvudforskaren bakom studien förklarar hur detta är möjligt.

– Detta stora forskningssamarbete har lett till de första säkerställda bevisen för att D-vitamin verkligen skyddar mot luftvägsinfektioner. Vår analys samlade rådata från var och en av de 10 933 deltagarna och tillät oss att svara på den besvärliga frågan varför D-vitamin ”fungerade” i vissa studier men inte andra, säger Adrian Martineau, i ett pressmeddelande.

Dagligt tillskott halverar risken

Resultaten visar att den skyddande effekten av D-vitamin är starkast hos de med lägst D-vitaminnivå till att börja med. Dessutom bör D-vitamintillskott tas dagligen eller veckovis snarare än med stora tidsmellanrum för att ha bäst effekt.

D-vitamintillskott dagligen eller en gång i veckan halverade risken för luftvägsinfektion hos personer med lägst D-vitaminnivå och minskade risken med 10 procent bland de med högre D-vitaminnivå.

Hur D-vitamin kan skydda mot luftvägsinfektioner tror forskarna är möjligt genom att vitaminet ökar nivåer av de kroppsegna proteiner som arbetar mot mikroorganismer, framförallt i lungorna.

Studiens resultat stämmer överens med tendensen att förkylning och influensa är vanligare på vinterhalvåret när D-vitaminnivåer oftast är som lägst på grund av lite solexponering. Studien kan också förklara varför D-vitamin verkar skydda mot astma.

Nu vill forskare bakom studien rekommendera D-vitaminberikning av vissa livsmedel, till exempel i Storbritannien, där allvarlig vitaminbrist inte är ovanligt.