Fel mängd D-vitamin i var tredje burk

Tjugo kommuner runtom i Sverige har tillsammans med Livsmedelsverket undersökt om kosttillskott med D-vitamin innehåller samma mängd som står på förpackning. Förvånansvärt många burkar visade fel.


– Vi valde att undersöka D-vitaminprodukter eftersom vissa grupper rekommenderas att äta dem. Det är bekymrande att flera produkter inte innehåller de halter som står på förpackningen, säger Zofia Kurowska, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Vid kontroll av diverse produkter krävs en återrapportering till företag. I detta fall skrev de 20 kommunerna en avvikelse till tillverkarna som informerar att de måste redovisa en förbättring.

Zofia Kurowska, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Om det inte sker några åtgärder har vissa kommuner tidigare bestämt sig för att lägga ett saluförbud på produkten.

– När det gäller de här preparaten så har kommunerna återrapporterat till företagen. I vissa fall har tillverkaren beslutat sig för att dra tillbaka produkten, säger Zofia Kurowska till Dagens Hälsa.

Vilka produktmärken är det som granskats?

– Jag anser att det är missvisande att berätta vilka produkter det gäller då vi enbart analyserat 45 produkter, och det finns så många på marknaden. Det här är bara ett stickprov och huvudmålet är att få en uppfattning över hur mycket som avviker, säger hon till Dagens Hälsa.

För några grupper är tillskott nödvändigt och just D-vitamin är en av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig tillräckligt mycket av. För de som behöver tillskott innebär för låga doser en hälsorisk.

Fastän det inte går att överdosera D-vitamin genom att äta D-vitaminrik mat, kan överdosering av kosttillskott som innehåller mycket högre halter än de ska, innebära hälsorisker.