Mer vitaminer i ekologisk mat

Ekologisk mat innehåller fler nyttiga ämnen och mindre bekämpningsmedel än mat som inte är ekologisk. Detta visar en av de största analyserna hittills.


Mer vitaminer i ekologisk matDen största sammanställningen hittills av vetenskapliga artiklar som handlar om innehållet i ekologiskt odlad mat visar nu att ekologisk mat är hälsosammare.

Ekologisk mat visar sig nämligen innehålla högre halter av antioxidanter som ingår i olika vitaminer samt mindre bekämpningsmedel och mindre halter av giftiga ämnen.

Sveriges radio skriver att resultatet går emot tidigare sammanställningar som visat att det bara finns små skillnader mellan ekologisk och ickeekologisk mat. Däremot vet man inte hur mycket dessa skillnader egentligen påverkar oss människor.

Läs hela studien här.