Rätt vitaminer under graviditeten kan förebygga astma

En ny studie från England visar att vitamintillskott under graviditeten kan påverka fostrets immunsystem. Forskare bakom studien tror förändringarna leder till ett skydd mot astma senare i livet.


Studien från King’s College London har undersökt 51 kvinnor som fått D-vitamintillskott under andra och tredje trimestern av graviditeten och hur det påverkar deras barns immunförsvar.

Så gick studien till

Kvinnorna blev slumpmässigt indelade i två grupper, den ena gruppen fick en daglig dos av D-vitamin som motsvarar det rekommenderade dagliga intaget medan den andra gruppen fick en hög dos, motsvarande tio gånger en standarddos.

Efter förlossningen samlade forskare prover från navelsträngsblod för att undersöka barnets medfödda immunförsvar.

Resultaten visar att barn till mammor som fått hög dos D-vitamin under graviditeten har ett immunsystem som svarar starkare på simulerade angrepp av olika smittämnen.

D-vitamin kan ge skydd mot astma

Med hänsyn till tidigare studier som visat en koppling mellan starkt immunförsvar tidigt i livet och mindre risk för astma tror forskare bakom studien att D-vitamintillskott kan ge ett skydd mot astma.

– Tidigare studier som undersökt kopplingen mellan D-vitamin och immunförsvar hos bebisar har varit observationsstudier. För första gången har vi visat att högre D-vitaminnivåer under graviditeten kan effektivt förändra immunförsvaret hos nyfödda barn, vilket kan hjälpa att skydda barnet mot astma, säger Catherine Hawrylowicz, författare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu menar hon krävs studier som ser till immunförsvaret på lång sikt, om förändringarna i immunsystemet orsakade av D-vitamin faktiskt leder till minskad risk för astma eller färre fall av astma senare i livet.